BDS Tipografie

Asigură-ți succesul Proiectului tău de Construcție cu o Firmă de Topografie Profesionistă

16 iulie 2021

07:22:58

Dacă ai în plan un nou proiect de construcții, atunci este bine să cunoști care sunt etapele principale prin care proiectul tău va trece, de la achiziția terenului și până la înscrierea construcției în cartea funciară.

Poate părea un drum anevoios, însă atunci când ești informat, drumul pare mai scurt. În plus, cu o planificare judicioasă a timpului și a lucrărilor necesare eviți costuri neprevăzute, întârzieri în implementarea proiectului sau întârzierile în recepția și înscrierea imobilului în cartea funciară sau chiar aspecte nedorite de natură juridică.

Atunci când sunt tratate cu superficialitate lucrările de pregătire a șantierului, poți ajunge în una din situații:

 • – Construcția este amplasată greșit pe teren
 • – Nu se respectă distanțele față de limitele de proprietate
 • – Nu se ține cont de retragerile față de stradă
 • – Conturul imobilului construit depășește dimensiunile autorizate.

Poți evita toate aceste erori, dacă apelezi la timp la serviciile unei firme de cadastru și topografie. Dacă condițiile legale nu sunt respectate, operațiunile cadastrale necesare în intabularea imobilului nu pot fi realizate, iar asta înseamnă că îți va fi refuzată recepția la finalizarea lucrărilor și nu-ți vei putea înregistra proprietatea.

Pentru a scurta întregul parcurs, află care este traseul corect al proiectului tău de construcții.

Etapele Unui Proiect de Construcție

Începând cu primele măsurători de trasare, cu obținerea autorizației de construire și terminând cu înscrierea în cartea funciară a construcției, cea care te va însoți de-a lungul întregului drum și va coordona toate activitățile va fi firma de topografie și cadastru. Aceasta se va asigura că totul este pregătit în mod corect pentru recepția și intabularea finală.

Iată care sunt etapele care implică lucrări de topografie și cadastru:

 1. Se verifică  terenul înainte de achiziție;
 2. Se efectuează lucrări premergătoare obținerii autorizației de demolare sau de construire;
 3. Se trasează limitele de proprietate, a gropii de excavare și a axelor construcției;
 4. Se realizează măsurătorile necesare obținerii planurilor necesare pentru recepția la terminarea lucrărilor;
 5. Se obține procesul verbal de edificare a construcției;
 6. Se emite certificatul energetic;
 7. Se întocmește cadastrul final necesar pentru înscrierea construcției în cartea funciară.

Despre toate aceste etape o să vorbim în continuare, când vei vedea de ce este atât de important să începi și să finalizezi proiectul de construcții cu o firmă profesionistă de topografie și cadastru.

Rolul topografului și al cadastristului în realizarea unei construcției

Ai nevoie de doi specialiști pe toată durata construcției – un topograf și un cadastrist care să se asigure că totul decurge conform legislației în vigoare.

Lucrările pe care nu le poți desfășura decât cu ajutorul unei firme de cadastru și topografie sunt:

 • Ridicare topografică pentru autorizația de demolare

Ridicarea topografică este o documentație tehnică necesară atunci când un plan topografic este solicitat. Procedura implică o serie de lucrări de teren și de birou cu scopul de a determina cotele de nivel raportate la nivelul Mării Negre.

În cazul autorizației de demolare, ridicarea topografică este principala documentație solicitată și de proiectanți și/sau arhitecți în vederea definirii proiectului / prevederilor după care se va realiza demolarea în cauză.

Această documentație tehnică poate fi realizată doar de către un expert topograf.

 • Ridicare topografică după demolarea construcțiilor pentru obținerea autorizației de construire

Aceeași documentație tehnică este necesară și după demolarea construcțiilor în vederea obținerii autorizației de construire. Măsurători la fața locului sunt solicitate pentru determinarea şi definirea noii topografii a terenului.

Ridicările topografice pentru autorizații de demolare diferă față de cele pentru autorizații de construire – se determină măsurători diferite în funcție de specificul fiecărui proiect în parte.

 • Actualizarea documentației de cadastru pentru obținerea autorizației de construire

Atunci când documentația de cadastru necesită actualizări care să evidențieze situația reală și nu cea din acte, va trebui să apelezi la ajutorul cadastristului.

Acesta va realiza documentația necesară pentru obținerea autorizației de construire în baza noilor date și noilor măsurători înregistrate.

 • Obținerea autorizației de construire

Pentru autorizația de construire pe lângă actele de proprietate, certificatul de urbanism și acte doveditoare a achitării taxei de emitere a autorizației (și multe altele) vei avea nevoie și de:

 • – Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire;
 • – Referatele de verificare și referatul de expertiză tehnică, dacă este cazul;

Certificatul de urbanism va necesita, de asemenea, ajutorul unui expert cadastral. Acesta va trebui să te ajute cu planurile cadastrale și topografice.

 • Trasarea limitelor de proprietate, a gropilor de excavare și a axelor construcției

Lucrările de trasare premergătoare săpăturii de fundație reprezintă o etapă importantă, care tratată cu superficialitate poate duce, de multe ori, la erori de poziționare a clădirii în faze avansate ale proiectului.

Pe scurt, o poziționare greșită te poate costa reconstrucția imobilului, repoziționarea gardului de împrejmuire, sau refacerea proiectului inițial.

Trasarea limitelor de proprietate presupune:

 • – Înțărușarea terenului cu scopul de a garanta poziționarea corectă a limitelor proprietății care se face prin marcarea colțurilor caracteristice pe teren.
 • – Pentru trasarea și înțărușarea pentru marcarea punctelor de pe conturul unui teren se face o fotocopie a planului de amplasament și o delimitare din documentația de cadastru a terenului în care apare tabelul de coordonate (în Sistem Stereografic 1970).
 • – Trasarea coordonatelor punctelor de pe limita imobilului se realizează cu precizie ridicată, folosind GPS RTK.

Gropile de excavare și axele construcției se trasează după aceleași principii ca și cele menționate mai sus.

Toate aceste măsurători realizate de firma de topografie și cadastru garantează o bună încadrare a clădirii în spațiul delimitat de limitele de proprietate.

 • Realizarea măsurătorilor pentru recepția construcției

Recepția construcției se realizează în baza unui proces-verbal care atestă corectitudinea tuturor lucrărilor, așa cum sunt prevăzute în proiect.

Rolul firmei de cadastru și topografie continuă așadar și în această etapă de final în ceea ce privește recepția construcției. Cadastristul va întocmi documentația necesară cadastrului final și se va asigura că toate lucrările sunt conforme și în limite legale.

 • Cadastrul final: înscrierea construcției în Cadastru și Cartea Funciară

Intabularea și înscrierea construcției în cartea funciară sunt procese realizate de expertul cadastral ca parte din cadastrul final.

Trebuie să-ți înscrii proprietatea în Cadastru, deoarece acesta, împreună cu Cartea funciară, formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării.

Dacă ai ajuns aici, înseamnă că proiectul tău a trecut prin toate procesele de analiză și certificare descrise mai sus.

Intabularea și înscrierea construcției îți vor garanta dreptul de proprietate și vor documenta specificul construcției.

În concluzie, rolul pe care o firmă de cadastru și topografie îl are în realizarea unei noi construcții este unul extrem de important. Recepția la timp a lucrărilor și înscrierea imobilului în cartea funciară depind în mod direct de aportul pe care îl primești din partea celor doi experți – cadastristul și topograful.

Mai mult, serviciile de cadastru, topografie și intabulare nu sunt opționale.

De aceea, o bună comunicare cu acești experți este necesară în ceea ce privește încadrarea în termenele limită pentru a obține și costuri cât mai reduse.

Echipa BDS Topografie îți stă la dispoziție cu întreaga sa aparatura de înaltă calitate și softuri de prelucrare licențiate, GPS-uri și drone profesionale,  pentru a putea să-ți ofere servicii complete de cadastru, intabulare și topografie:

 • – inginerie topografică la construcții civile
 • – calcul cantități în vederea demolării
 • – lucrări specifice premergătoare începerii șantierului,
 • – lucrari topografice privind volumetria, excavație și umplutură – calcul cantități săpătura/umplutură.
 • – lucruri topografice privind trasarea diferitelor elementelor de proiect.
 • – determinari de volume prin metode topografice,
 • – planuri de amplasament, servicii de fotogrammetrie.
 • – cadastru de general și de specialitate (intabulari, dezmembrari, planuri parcelare, planuri topografice).

În plus, dacă ești posesorului unui card Blitz VIP ai o reducere de 10% la toate serviciile de topografie inginereasca și cadastru. Contactează-i pe website-ul lor   https://www.bdstopografie.com/, scrie-le la office@bdstopografie.com sau sună-i la +4 0726 692 517 pentru a le povesti despre proiectul tău de construcție.


16 iulie 2021

07:22:58